Alessio Allegrini performs Mozart in Tokyo

01 February, 2024
Tokyo Bunka Kaikan, Japan Mozart Society

Mozart:

  • Serenade in G “Eine kleine Nachtmusik” K525
  • Horn Concerto No. 2 in Es K417
  • Horn Concerto No. 3 in Es K447
  • Horn Quintett in Es K407

Alessio Allegrini, horn
Tomoko Shinohara, violin
Maiko Matsuoka, violin/viola
Yukiko Yoshida, viola
Rei Tsujimoto, cello