Ian Bostridge & Julius Drake return to Boswil

19 September, 2021
Alte Kirche Boswil

 • Franz Schubert:
  • Das Heimweh D456
  • Sehnsucht D879
  • Im Freien D880
  • Der Wanderer an den Mond D870
  • Freiwilliges Versinken D700
  • Der zürnenden Diana D707
  • Lied des Gefangenen Jägers D843
  • Normans Gesang D846
 • Friedrich Theodor Fröhlich: Song cycle “Johannes und Esther” (premiere)

Ian Bostridge, tenor
Julius Drake , piano